Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete (FSzOE)

E-mail: 
Jelszó: 
 
 
1054 Budapest, Báthori u. 16.
Adószám: 18935103-2-41
Bankszla.: 10404041-40402846
Tel:0670 433 6535,

Köszöntő

Célunk, hogy a szakértő kollégák az FSZOE portálról értesülhessenek a felnőttképzést érintő fontosabb hírekről, eseményekről, a szakmai anyagok, dokumentumok segítsék munkájukat. Egyesületünk a tagok számára nyújtott szolgáltatásokon túl, az egész szakértői közösség számára kíván olyan szakmai fórumot biztosítani, amelyen keresztül mindnyájan kifejezésre juttathatjuk a minőségi felnőttképzés iránti elkötelezettségünket.


 

Aktuális hírek


2014.04.04.

A Magyar Közlöny 51. számában megjelent a nemzetgazdasági miniszter 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelete a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról.


2014.03.31.

A Magyar Közlöny 48. számában megjelent a nemzetgazdasági miniszter 14/2014. (III. 31.) NGM rendelete a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól.

A szakértőkre vonatkozó rendelet 2014. április 1-én lép hatályba.


2014.03.12.

Közlemény a felnőttképzési szakértői továbbképzéssel kapcsolatban

A mintegy 220 tagot magába tömörítő és több mint 11 éves szakmai szervezetünk, a Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesületének tisztségviselői örömünket fejezzük ki azért, hogy a jelentős változásokkal járó új felnőttképzési jogszabályokra való átállást segítő szakértői továbbképzési programra lehetőség nyílt az ágazati irányítás támogatásával.

Az FSZOE jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a szakértők továbbképzésében, a jelenlegi továbbképzési programban mintegy 50 szakember működik közre képzési program- és tananyagfejlesztőként, lektorként, elméleti és gyakorlati oktatóként.

Az FSZOE arra kéri a felnőttképzési szakértő kollégákat és a szakmai közélet egyéb szereplőit, hogy a továbbképzési programmal kapcsolatos technikai kérdéseiket, észrevételeiket juttassák el az FSZOE részére elektronikus levélben, és azokra az egyesület honlapján közzé tesszük a válaszokat, valamint személyes egyeztetésre lehetőséget biztosítunk.

A felnőttképzési szakértők továbbképzésével kapcsolatos gyakran ismételt kérdések (GYIK)


2014.02.24.

Felnőttképzési szakértők továbbképzése

Az FSZOE szakmai vezetésével a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szervezésében 1+3 napos (kezdő szakértőknek szóló), valamint 3 napos (gyakorló szakértőknek szóló) felnőttképzési szakértői továbbképzés kerül lefolytatásra.

A jelenlegi képzések során a 150 kezdő és 150 gyakorló szakértő továbbképzése a Nemzeti Fejlesztési Alap NFA-KA-MGM-3/2013 programja keretében valósul meg, és a résztvevők számára ingyenes.

A továbbképzésen csak azok a szakértők vehetnek részt, akik szerepelnek a Felnőttképzési Szakértők Országos Névjegyzékében.

Kezdő szakértők: a Felnőttképzési Akkreditáló Testülettől (FAT), illetve a Nemzeti Munkaügyi Hivataltól megbízást nem kaptak vagy a jelentkező saját maga dönt úgy, hogy az eddigi megbízásainak száma alapján nem rendelkezik kellő tapasztalattal, és ezért kezdő szakértőnek számít.

Gyakorló szakértők: több éves gyakorlat FAT illetve NMH szakértői megbízás alapján folytatott eljárásokban.

Felhívjuk az érdeklődők szíves figyelmét, hogy kezdő szakértők 2014. február 24-27. között regisztrálhatnak, gyakorló szakértők számára pedig 2014. március 1-7. között nyílik lehetőség a regisztrációra.

A továbbképzésről szóló részletes tájékoztató és a regisztrációra lehetőséget nyújtó, a továbbképzés szervezését, jelentkezést támogató, további információkat tartalmazó oldal az alábbi linken érhető el:

http://fszoe.njszt.hu


2014.02.12.

A Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján megjelent a szakértői rendelet tervezete.

A tervezet 2014.02.17.-ig véleményezhető!

Szakértői rendelet tervezete 2014.02.13


2014.01.28.

A Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján  megjelent a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló rendelet tervezet.

A tervezet 2014. február  3-ig véleményezhető a laszlo.odrobina@ngm.gov.humihaly.matyus@ngm.gov.hu és erzsebet.toth@ngm.gov.hu elektronikus elérhetőségeken.


2013. 12. 05.

Megjelent az engedélyezési eljárási díjakról szóló NGM rendelet:

56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13201.pdf


2013.11.28.

Meghívó a „Rugalmas és átjárható szakképzés” címmel megrendezésre kerülő szakmai konzultációra. 


2013.11.13.

Megjelent a Magyar Közlöny 2013. évi 186. számában a Kormány 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelete a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról.


2013.11.13.

Szakmai nap Csak tagoknak


2013. 11. 07.

Kérelem engedély kiadására felnőttképzési tevékenység folytatásához


2013. 09. 26.

Kormányrendelet Tervezet a felnőttképzés engedélyeztetéséről 


Duális szak-és felnőttképzést szolgáló együttműködések támogatása a foglalkoztatás tekintetében hátrányos helyzetű megyékben, szakképzési és felnőttképzési klaszterek kialakítása pályázat tervezetét.


Újabb három rendelettervezet jelent meg ma a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján.


Felnőttképzési intézmények felkészülése az új felnőttképzési szabályozási rendszer követelményeire (TÁMOP 2.2.7 C-13/1) 


Meghívó

 

 

 Az egyesület tiszteletbeli elnöke:

 

 Dr. Madarász Sándor

dr_madarasz_sandor.jpg 

Elnök

 Palotás József

palotas_jozsef.jpg

Alelnök

 

 Bartók Tamásné

bartok_tamasne.jpg

Főtitkár

 

 Rákosi Szilvia

rakosi_szilvia.jpg