Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete (FSzOE)

E-mail: 
Jelszó: 
 
 
1054 Budapest, Báthori u. 16.
Adószám: 18935103-2-41
Bankszla.: 10404041-40402846
Tel:+36(30) 919 6347,

 

Köszöntő

Célunk, hogy a szakértő kollégák az FSZOE portálról értesülhessenek a felnőttképzést érintő fontosabb hírekről, eseményekről, a szakmai anyagok, dokumentumok segítsék munkájukat. Egyesületünk a tagok számára nyújtott szolgáltatásokon túl, az egész szakértői közösség számára kíván olyan szakmai fórumot biztosítani, amelyen keresztül mindnyájan kifejezésre juttathatjuk a minőségi felnőttképzés iránti elkötelezettségünket.


 

Az FSZOE 2021. évben megválasztott tisztségviselői:

Elnökség

Palotás József (elnök)

Madarász Erik (alelnök)

Medveczky Zsuzsa (főtitkár)

Csányi Róbert

Gerő Judit

Schindler Rózsa

Szepessy Hajnalka

Sulyok Tamás

 

Felügyelő Bizottság

Major Ágnes (elnök)

Juhász Anna

Sántáné Madlovics Erzsébet

 

Etikai Bizottság

Dr. Sibelka György (elnök)

Dr. Berecz János

Dr. Henczi Lajos

 

Aktuális hírek

TAVASZI SZAKMAI PROGRAMOK

 

2021 05 14.

Téma: Vizsgaközpontok akkreditálási folyamata

Előadó: Nemzeti Akkreditáló Hatóság, Rippel Endre osztályvezető

 Vizsgaközpontok akkreditálási folyamata Csak tagoknak

 

2021  05 7.

Téma: A felnőttképzés koncepcionális kérdései

Előadó: Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors foglalkoztatási szakértő

 A felnőttképzés koncepcionális kérdései Csak tagoknak

 

2021 04 30.

Téma: Szakképzés változásai, aktualitásai

Előadó: Palotás József, FSZOE elnök

Szakképzés változásai, aktualitásai Csak tagoknak

 

2021 04 19.

Klubest

 

2021 04 09.

Téma: Az elektronikus aláírás használata a felnőttképzés gyakorlatában

Előadó: Adamcsik János, informatikus

Az elektronikus aláírás használata a felnőttképzés gyakorlatában Csak tagoknak

 

Téma: A dokumentumok, iratok hitelesítésének kérdései

Előadó: Dr. Nyerges József, közjegyző

A dokumentumok, iratok hitelesítésének kérdései Csak tagoknak

 

2021 03 11.

Téma: A képzési program fejlesztésének jogszabályi, szakmai és andragógiai követelményei

Előadó: Dr. Farkas Éva egyetemi docens, felnőttképzési szakértő

 A képzési program fejlesztésének jogszabályi, szakmai és andragógiai követelményei Csak tagoknak

 

2021 02 26.

Téma: Szakértői tevékenységgel kapcsolatos aktuális szabályozások, egyéb aktualitások

Előadó: Sulyok Tamás, főiskolai adjunktus, felnőttképzési szakértő

Szakértői tevékenységgel kapcsolatos aktuális szabályozások, egyéb aktualitások Csak tagoknak

  

Tisztelt FSZOE Tagok!

A felnőttképzést is éríntő módosító törvénycsomagok találhatóak a Parlament honlapján.

Érdemesek a tanulmányozásra.

 


meghivo20200925.png


11/2020. Korm. rendelet módosítása és a 12/2020. Korm. rendelet módosítása

A Magyar Közlöny 157. számában (2020. július 1.) megjelent a Kormány 318/2020. (VII. 1.) Korm. rendelete a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módósításáról, valamint a Kormány 319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelete a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm.rendelet módosításáról.

2020. július 2.


2020. évi LVIII. törvény

A Magyar Közlöny 144. számában (2020. június 17.) megjelent A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültégről szóló 2020. évi LVIII. törvény. A 9. és 10. pontban találhatóak a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos átmeneti rendelkezések.

2020. június 18.


2020. L. törvény

A Magyar Közlöny 137. számában (2020. június 9.) megjelent Az egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység ösztönzésével összefüggő módosításáról szóló 2020. L. törvény.

2020. június 10.


 

T/10748 Törvényjavaslat

Benyújtásra került a T/10748 számú, A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről című törvényjavaslat.

A felnőttképzést érintő részek: 28. §, 29. §

2020. május 27.


70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

A Magyar Közlöny 121. számában megjelent a 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 234/2020. (V. 26.) Korm. rendelet Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól.

2020. május 27.


 

Az FSZOE elnöksége a 2020. május 25 -i elnökségi ülésén úgy határozott, hogy figyelemmel a rendkívüli helyzetben előálló a civil szervezeteket, igy az egyesületet is sújtó forráshiány várható következményeire a tagsághoz, és támogató szervekhez felhívást tesz közzé az alábbiak szerint:

Felhívás

 

A Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete az alapszabályban megfogalmazott közhasznúsági, szakmai céljai elérése, valamint jelenlegi (rendkívüli) helyzethez igazodó korszerű, digitális, magas szintű információnyújtás céljából, felhívja tagsága és az egyéb támogató szervezetek figyelmét arra, hogy az Egyesület ezen céljainak elérése érdekében elfogad adományokat.

Az adományokat az Egyesület honlapján levő egyszámlára lehet átutalni.

Az Egyesület az adományok cél szerinti felhasználásáról szóló elszámolását a közhasznúsági beszámolójában, illetve a honlapján teszi közzé.

Kérjük, aki egyetért a szolgáltatásaink magasabb szintű céljainak megvalósításával, adományaival segítse Egyesületünk munkáját.

2020. május 26.


102/2020. Korm. rendelet módosítása

A Magyar Közlöny 120. számában (2020. május 25.) megjelent A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020 (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 231/2020. (V. 25.) Korm. rendelet.

2020. május 26.


 

70/2020. Korm. rendelet módosítása

A Magyar Közlöny 105. számában (2020. május 11.) megjelent a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 195/2020. (V. 11.) Korm. rendelet.

2020. május 12.


Benyújtásra került a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény módosítási javaslata. A törvényjavaslat címe: Egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység ösztönzésével összefüggő módosításáról (iromány száma: T/10313.).

2020. április 30.


Búcsúzunk Szabó Imre bácsitól

A Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete megrendüléssel értesült a szakma egyik "Nagy Öregjeként" közismert és kedvelt Dr. Szabó Imre - ahogyan a kollégák körében sokan ismerik, Imre bácsi - szomorú halálhíréről.

Az FSZOE elnöksége a család számára a tagság nevében is őszinte részvétét fejezte ki.

Imre bácsi lelkiismeretes, kedves egyénisége, szakmai hozzászólásai hiányozni fognak szakértői közösségünknek!

Palotás József

elnök

és az FSZOE elnökségének további tagjai

2020 április


Szakmai nap, 2019. december 13.

 

Nagy érdeklődés kísérete az 2019. december 13-án megrendezett FSZOE szakmai napot

Se nem német, se nem osztrák, de mindenben más mint eddig - nagy érdeklődés mellett valósult meg az FSZOE 2019. évet záró szakmai napja

A megjelent szakértő kollégák előadást hallhattak az új szakképzési, valamint a módosított felnőttképzési törvényekről, továbbá összehasonlító szakmai elemzést a német független vizsgarendszerről. A változó szabályozás számos már ismert megközelítést, modellt és a szakmai fogalomrendszert fogalmazza újra, ugyanakkor a feladatellátás szereplőit és a hatásköri struktúrákat is merőben átrendezi. A következő év szakmai fórumai során az FSZOE feldolgozza a változások szakmai, tartalmi vonatkozásait, ezzel is aktualizálva és fejlesztve a szakértői tudásbázist.

Szakértő kollégáinknak és partereinknek ezúton kívánunk Boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag újévet!

- Palotás József előadása

- Pádár Tivadar előadása

Felnőttképzési perspektívák a szakképzési változások tükrében_Palotás_József _elnök_előadása.pptx Csak tagoknak

Módosítások a felnőttképzési törvényben_Pádár_Tivadar_előadása.pptx Csak tagoknak

 

19_12_13_1.jpg

19_12_13_2.jpg

19_12_13_3.jpg

19_12_13_4.jpg

 


 

meghivo20191213.jpg

 


 

Andragógusok Nyári Akadémiája Békéscsabán

Dr. Malatyinszki Szilárd írása

 

Az MTA SZAB Békés Megyei Tudományos Testületének Felnőttképzési Munkabizottsága immár 6. alkalommal Békéscsabán szervezte meg 2019. június végén az Andragógiai Nyári Akadémiát. A program célja az idei alkalommal a Békés megyei felnőttképzésben dolgozók összefogása és a Békés megyei felnőttképzési stratégia céljainak, struktúrájának kialakítása. A kétnapos programon felnőttképzési szakértők, felnőttképző cégek és intézmények munkatársai, kormányhivalban dolgozó szakemberek és munkáltatók vettek részt. Bartók Tamásné és Dr. Malatyinszki Szilárd moderálásával bemutatásra kerültek jó gyakorlatok a mesterképzésből és a felnőttképzésből egyaránt, valamint elfogadta meghívásunkat Palotás József a Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesületének elnöke is. Elnök úr ismertette a Szakképzés 4.0 program jelenlegi állapotát és a felnőttképzés változásainak vélelmezett jövőbeli változásait. A második napon a szakértők a felnőttképzés helyzetelemzése után célkitűzést fogalmaztak meg, mely megalapozza a kialakítandó felnőttképzési stratégia irányait. A munka folytatódik, hiszen a Békés Megyei Kormányhivatal Tudományos Tanácsa támogatja munkánkat és még 2019-ben kialakulhat az országban egy olyan egységes felnőttképzési stratégia, mely támogatást nyújt a felnőttképzésben dolgozó és a képzett szakembereket alkalmazó vállalkozóknak egyaránt.

Képek


 

Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár előadása a szakmai napon (2019.04.26)

Pölöskei_Gáborné-FSZOE - szakmai napi előadása

Megnyitó 4_1904264.jpg

Galériameghivo_2019_04_26.jpg

 


 

 


 

Meghívó szakmai napra

meghivo_18_12_01.jpg


 

Partnerszervezetünk, a Magyar Pedagógiai Társaság Szakképzési Kollégiuma és a BME Tanárképző Központ, a felnőttkori tanulás elektronikus platformja - EPALE közreműködésével

 

25 éves a szakképzési törvény - Korszakos változások - új irányok

 

címmel 2018.05.22-én konferenciát szervezett.

 

A konferencián az FSZOE is képviseltette magát több tagjával és tisztségviselőjével. Schindler Rózsa és Palotás József elnökségi tagok előadóként és szakmai cikk szerzőjeként is hozzájárultak a konferenciához, melynek célja az elmúlt negyedszázad szakképzés-fejlődési folyamatának áttekintése, a fejlődési tendenciák értékelése és a jelenlegi helyzetben mérlegelendő stratégiai feladatokra vonatkozó elképzelések megismerése, megvitatása volt.

 

A konferencia plenáris ülésén

 

Pölöskei Gáborné, helyettes államtitkár: Szakképzés 4.0 - avagy - Elvárások a szakképzés és felnőttképzés területén,

 

Varga Júlia, MTA Emberi Erőforrás Bizottságának elnöke: Szakképzés és munkaerőpiac,

 

Bihall Tamás, MKIK alelnök: A 25 éves szakképzési törvény és gyakorlat tapasztalatai ,

 

Benedek András egyetemi tanár : Szakképzési szabályozási környezetünk változásai – 25 év lehetőségei és korlátai és

 

Gablini Gábor, MGYOSZ alelnöke: A XXI. század szakképzése, mint a magyar gazdaság egyik kitörési pontja

 

címmel tartott előadást.

 

A plenáris előadások után a konferencia négy szekcióban vizsgálta meg a szakképzést és felnőttképzést érintő legfontosabb kérdéseket.

 

Az FSZOE tagjainak is figyelmébe ajánljuk a konferencián elhangzott tartalmakat magába foglaló elektronikus periodikát, melyet a http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU linken érnek el tagtársaink.

 

 


 

Takács György emlékére

takacs_gyogy.jpg

2018 nyarán újabb szomorú hírt kapott szakmai közösségünk. Takács György barátunk egészségéért már hosszú évek óta aggódtunk, augusztusban értesültünk fájdalmas távozásáról.

Takács György 1983-ban végzett gépészmérnökként a Budapesti Műszaki Egyetemen, 1989-ben programozói, 1996-ban mérnöktanári végzettségekkel gazdagította szakmai portfólióját. Egyetemi tanulmányai mellett számos továbbképzésen, szemináriumon, konferencián gazdagította tudását továbbá adta át egyre jelentősebb szakmai tapasztalatát. Műszaki orientációja mellett mély humánum is jellemezte.Pályájának kezdetén konstruktőrként dolgozott, majd szakmai tanári és munkaközösség vezetői feladataival a Szombathelyi Gépipari és Informatikai Szakközépiskolában alapozta meg iskolarendszerű tapasztalatait. 1995-ben került a Szombathelyi Regionális Képző Központba, ahol közel egy évtizeden át képzési igazgatóhelyettesként vált ismertté a felnőttképzési szakmában. 2004-től a képző központ igazgatójaként dolgozott egészen annak 2011-es beolvadásáig. A TKKI-ba integrált szervezetben aggódva figyelte a szeretett intézménye és kollégái helyzetének alakulását.

Takács Gyuri - hiszen a kollégák így ismerték - kiváló szakember volt, "Remek" megújulási potenciállal, a képző központ igazgatójaként érdemeket szerzett az autóipari klaszter kialakításában is. A hátrányos helyzetűek felzárkóztatásában, valamint a kereslet vezérelt felnőttképzés és a piaci kapcsolatok alakításában egyaránt eredményes vezetői munkát végzett.

A Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete szakértő kollégájaként, a felnőttképzési szakma országosan ismert szereplőjeként és biztos emberi támaszként emlékezik Takács Györgyre, nyugodj békében, Gyuri!

 

Palotás József

Budapest

2018 szeptembere


 

2018.07.06.

Kedves Tagtársak!

 

Az egyesület tagsága a múlt heti közgyűlésen újabb 3 évre megválasztotta az egyesület tisztségviselőit:

 

Elnök: Palotás József

Alelnök: Dr. Simonics István

Főtitkár: Rákosi Szilvia

 

a 8 tagú elnökség további tagjai:

Csányi Róbert

Madarász Erik

Löffler Marianne

Schindler Rózsa

Szepessy Hajnalka

 

Felügyelő Bizottság

Elnök: Gátfalvi Katalin

Tagok:

Kámánné Csán Zsuzsa

Major Ágnes

 

Etikai Bizottság:

Elnök: Dr. Szécsi Gábor

Tagok:

Gerő Judit

Németh János

 

A megválasztott tisztségviselők ezúton is köszönik a tagságnak a bizalmat.

Az új elnökség és a bizottságok kinyilvánították, hogy továbbra is a magas szintű szakmaiságot, a tagság igényeit tartják legfontosabb szempontnak társadalmi tevékenységük végzése során.

 

Minden kedves Tagtársnak nagyon kellemes nyarat és feltöltődést kíván az elnökség nevében:

 

Palotás József

elnök

Dr. Simonics István

alelnök

Rákosi Szilvia

főtitkár


 

2018. 06. 11.

MEGHÍVÓ

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesületének közgyűlésére és szakmai napjára.


A közgyűlés eredeti meghirdetett dátuma 2018.06.25. Amennyiben a megadott időpontban a közgyűlés nem határozatképes, az eredetileg meghirdetett napirenddel

a közgyűlést

2018. június 29. 10 órára
hívjuk össze. A Szakmai nap is ekkor lesz.

Napirendi pontok:

 

  1. A közgyűlés levezető elnökének, a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyvet hitelesítők megválasztása
  2. A Jelölőbizottság jóváhagyása
  3. Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
  4. Tisztújítás – új tisztségviselők megválasztása
  5. Alapszabály módosítás – a tisztségviselőket nevesítő rész szövegszerű módosítása

 

A közgyűléssel egybekötve szakmai napot is tartunk.
Témája: a hatósági ellenőrzések tapasztalatai

A rendezvény helyszíne: Számalk-Szalézi Szakgimnázium, 1119 Budapest, Mérnök u. 39.


Palotás József s.k.
elnök


2018. 05. 19.

 

MEGHÍVÓ

 

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete 2018. május 23-án 10:00 órától tartandó

SZAKMAI NAPRA és KÖZGYŰLÉSÉRE.


Amennyiben a megadott időpontban a közgyűlés nem határozatképes, a közgyűlést az eredetileg meghirdetett napirenddel

 

2018. május 25-re
hívjuk össze.

 

Helyszín: Gábor Dénes Főiskola, 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.

 

PROGRAM

 

9:30-10:00 – Regisztráció

 

10:00-10:30 – Felnőttképzési változások szakértői szemmel
Előadó: Palotás József, elnök

 

10:30-11:30 – GDPR: az adatvédelem alapvetései és gyakorlati teendők
Előadó: Dr. Jóri András ügyvéd, volt adatvédelmi ombudsman

 

11:30-11:45 – Kávészünet

 

11:45-13:30 – Az FSZOE éves közgyűlése

 

Napirendi pontok:

  1. A közgyűlés levezető elnökének, a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyvet hitelesítők megválasztása
  2. Beszámoló az FSZOE 2017 évi szakmai és közhasznú tevékenységéről, a beszámoló elfogadása
  3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az egyesület 2017 évi gazdálkodásáról, a beszámoló elfogadása
  4. A 2018 évi munka- és pénzügyi terv ismertetése, elfogadása
  5. Egyebek

 


Palotás József s.k.
elnök

A szakmai nap alőadásai:

Palotás József elnök előadása, FSZOE közgyűlés, 2018. május 25. Csak tagoknak

 

GDPR - Dr. Jóri András előadása Csak tagoknak


2018. 03. 05.

A felnőttképzési szakma melletti elkötelezettségüket fejezték ki a jelenlévők

2018. március 2-án eredményesen zárult
az FSZOE alapításának 15. évfordulóján szervezett jubileumi ünnepség.

Dr. Fodor Imréné, a Pécsi Tudományegyetem oktatója vitaindító előadásában áttekintette a magyarországi felnőttképzés elmúlt 30 évének folyamatait, eredményeit és kitért a jelen kihívásaira is.

A pódiumbeszélgetés résztvevői a felnőttképzés, mint önálló szakterület létjogosultságát húzták alá, mely indokolt módszertani, szabályozási és szervezeti szempontból is. Kiemelték a hátrányos helyzetű célcsoportok felnőttképzéshez való hozzáférésének javítását, mint fontos célkitűzést. A minőség javulását minden hozzászóló fontosnak tartotta, melynek zálogát a képzők képzésében, valamint a minőségi kritériumok egységes érvényesítésében látják.

A szakmai előadásokat a visszatekintések követték. Az esemény házigazdája, Rákosi Szilvia főtitkár konferálta fel Dr. Simonics István alelnököt, aki megemlékezett az FSZOE elhunyt tagjairól. Palotás József elnök köszönetet mondott az egyesület tagságának, köztük az alapító tagoknak, tisztségviselőknek, a támogatók, partnerek körének a közös munkáért, eseményekért, élményekért.

 

Az ünnepség zárásaként az egyesület volt tisztségviselőinek, kiemelt partnereinek impresszióit hallgatták meg a résztvevők, a közös, múltbeli élményekről és a pozitív jövőképről.


2018. 02. 28.

Jubileumi ünnepség

az FSZOE alapításának 15. évfordulóján

 

Időpont: 2018. március 02. péntek

 

Helyszín: Hotel Hungaria City Center, 1074 Budapest, Rákóczi út 90.

 

PROGRAM

 

09:00 - 09:30 – Érkezés, regisztráció

09:30 - 09:45 – Köszöntők

09:45 - 10:15 – Honnan, hová tart a magyar felnőttképzés?

előadó: Dr. Fodor Imréné, Pécsi Tudományegyetem

10:15 - 11:00 – Pódiumbeszélgetés – felnőttképzés az élethosszig tanulás paradigmájában

Cserné Dr. Adermann Gizella (Pécsi Tudományegyetem), Dr. Schindler Rózsa (szakmai szakértő), Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid (Corvinus Egyetem), Sárik Zoltán (Eszterházy Károly Egyetem), Légrádi Tamás (nyelvi szakértő)

Palotás József (moderátor, FSZOE)

11:00 - 11:15 – Visszatekintés – az FSZOE 15 éve

előadó: Palotás József, FSZOE

11:15 - 11:20 – Megemlékezés elhunyt tagjainkról
Dr. Simonics István

11:20 – 12:00 – Impressziók az egyesület életéből

Volt tisztségviselők, tagtársak, partnerszervezetek képviselői

12:00 – 13:30 - Ebéd, kötetlen beszélgetések

 


2018. 01. 15.

 

Tisztelt FSZOE Tagok, Kedves Kollégák!

 

Az FSZOE elnöksége nevében ezúton kívánunk boldog újévet, sikerekben és élményekben gazdag 2018-as esztendőt. Bízunk abban, hogy elhivatott és kiemelkedő szakmai tudást, tapasztalatot hordozó szakértői közösségünk tagjai a maguk helyén, napi munkájukban és a szakmai közélet színterein idén is hozzájárulhatnak a magyar felnőttképzés gyakorlati kihívásainak megoldásához és a felnőttképzés fejlesztéséhez.

 

Tavalyi szakmai fórumainkon szóban már jeleztük, most ezúton is tájékoztatjuk az FSZOE tagságát, hogy egyesületünk alapításának 15. évfordulóját 2018. március 2. pénteken egy közös visszatekintéssel egybekötött szakmai nappal ünnepeljük meg, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk Önt / Téged is.

 

Az ünnepség részletes programját hamarosan megküldjük, minden kedves kollégát szeretettel várunk.

 

üdvözlettel:

 

 

Rákosi Szilvia Palotás József

 

főtitkárelnök

 


 

2018 előtti tartalom

 

 

 Az egyesület tiszteletbeli elnöke:

 

 Dr. Madarász Sándor

dr_madarasz_sandor.jpg 

Elnök

 Palotás József

j2_palotas_jozsef.jpg

 

Alelnök

 

Madarász Erik

j3_madarasz_erik_3.jpg

Főtitkár

 

  Medveczky Zsuzsa

j_mzs_kep_2021_vagott.jpg

 

 

Csányi Róbertj_csanyi_robert_headshot_8355_web.jpg

 

 

Gerő Juditjgero_judit_1.jpg

 
 
Schindler Rózsa
j_schindler_rozsa.jpg
 
Szepessy Hajnalka
j_szepesi_hajnalka.jpg
 
 
Sulyok Tamás

j_sulyoktamas1.jpg