Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete (FSzOE)

E-mail: 
Jelszó: 
 
 
1054 Budapest, Báthori u. 16.
Adószám: 18935103-2-41
Bankszla.: 10404041-40402846
Tel:0670 433 6535,

 

Éliás János emlékére


Mély megrendüléssel értesültünk Éliás János munkatársunk, kollégánk, barátunk halálhíréről. Nemrégen még köztünk volt és nagy lelkesedéssel segítette a felnőttképzés ügyét.

Munkásságát a szakmai közösség elismerte. Egy-egy szakmai feladat megoldásánál szívesen fordultak hozzá segítségért a kollégák, mert  szakmai kérdésekre választ kaptak és mert tanította őket az eredményes és hatékony módszerekre, az új utak keresésére.

Kiemelt feladatának tekintette, hogy a jövő fiatal értelmiségét, a majdani döntéshozókat felkészítse arra, döntéseik meghozatalakor a szakmai és az emberi tényezőket hangsúlyosan vegyék figyelembe. Magáénak érezte azt a gondolatot, hogy az egyén saját maga és a társadalom számára még hasznosabbá a munkája által lehet. A képzés színvonalának zálogát a szakma szereplőinek tisztességes szakmai magatartásában, szakértelmében és teljesítményében látta.

Éliás János a felnőttképzés országos háttérintézményében koordinálta, felügyelte a  munkaerő-piaci képzésekkel, programokkal kapcsolatos feladatokat. Javaslatai a szakképzési stratégia szükség szerinti módosítására, a szükséges jogszabályi változtatásokra gyakran találtak meghallgatásra.

Hatásvizsgálatai, és elemzései a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekkel összefüggő fejlesztési feladatait is támogatták.

Sokat dolgozott a Képzési Minőségirányítási Kézikönyv elkészítéséért és folyamatos frissítéséért.

A Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesületének tagja (2004-), majd választmányi tagja (2009-2012) volt.

Felnőttképzési Akkreditáló Testület szakértői szakbizottságának vezetőjeként (2011.) segítette a jogalkotói tevékenységet.

Magas színvonalú publikációi, szakértői munkái gazdagították a szakmai közéletet.

Nyugdíjazását már sajnálatos betegsége alatt kérte.

Széles körű tudásával, szorgalmával, és mindenekelőtt emberi gesztusaival mindannyiunk számára példát mutatott.

Fiatalon búcsúzunk tőle hiszen 1952- ben született Tatabányán.

Teljes szívvel-lélekkel, csodálni való önfegyelemmel és reménységgel küzdött betegsége ellen, hogy minél tovább családjával és velünk maradhasson.

Elvei, értékrendje és udvariassága példaként velünk marad.

Bár sokan reménykedtek felépülésében, a csoda elmaradt.
Szakmai tudásából és a belőle áradó jóságból sokan, sokáig meríthetnek erőt.

 

Palotás József

szakmai főigazgató-helyettes

 Az egyesület tiszteletbeli elnöke:

 

 Dr. Madarász Sándor

dr_madarasz_sandor.jpg 

Elnök

 Palotás József

palotas_jozsef.jpg

Alelnök

 

 Dr. Simonics István

dr_simonics_istvan.jpg

Főtitkár

 

 Rákosi Szilvia

rakosi_szilvia.jpg