Felnőttképzést érintő jogszabály változás tervezet

T/6068 Iromány: „Az egyetemek és a kutatóintézetek, valamint a gazdaság összekapcsoltságának erősítéséhez szükséges egyes törvények, továbbá egyes felnőttképzési és kulturális tárgyú törvények módosításáról” (2023.11.14-én benyújtva, a tervezet INNEN LETÖLTHETŐ)

  1. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

A felsőoktatásról szóló törvény több pontja kiegészül a tervezet szerint, érintve a mikrotanúsítvány témakörét.

 A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

  1. §

(1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2/A. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Ha a felnőttképző) „c) mikrotanúsítványt adó képzést” (szervez, e felnőttképzési tevékenységét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti engedély alapján végezheti.)

(2) Az Fktv. 2/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény a (2) bekezdés szerinti felnőttképzési tevékenységeket engedély nélkül is végezhet.”

  1. §  Az Fktv. 13/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A tanúsítványt magyar és angol nyelven, vagy magyar és német nyelven kell kiállítani a képzésben részt vevő választása szerint.”

  1. § Az Fktv.
  1. a) 2/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „oktatást vagy” szövegrész helyébe az „oktatást,” szöveg,
  2. b) 2/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „megvalósuló oktatást vagy képzést” szövegrész helyébe a

„megvalósuló oktatást vagy képzést, vagy” szöveg lép.

 

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!