Jogszabályváltozások – Módosultak a felnőttképzési és szakképzési végrehajtási rendeletek

2023.12.29-i hatállyal módosult a 11/2020. kormányrendelet –  a módosítás az alábbi elemeket érinti: (647/2023. (XII.28.) Kr.) :

  • A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 20/A.§ -a az alábbi (2) bekezdéssel egészült ki: (2) A programkövetelményekről vezetett nyilvántartásból való törlés vagy módosítás esetén a törlés és módosítás előtti programkövetelmények alapján folyamatban lévő képzéseket a törléstől vagy módosítástól számított 2 éven belül be kell fejezni.”
  • A 11/2020. Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése (a tanúsítvány kötelező elemei) az alábbi h) ponttal egészült ki: h) a szakmai képzés esetén az azt megalapozó programkövetelmény számát és nyilvántartásba vételének idejét.”
  • A 11/2020. Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdése így módosult:(1) A felnőttképzési szakértő a felnőttképzési szakértők nyilvántartásába történő felvételétől számítva három évenként köteles továbbképzésen részt venni, és eredményes vizsgát tenni.” Ez a változás a szakértői kör számára nagyon fontos és előnyös változás, amelyben az FSZOE is szerepet vállalt!
  • A 11/2020. Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése így módosult: (3) A felnőttképzési szakértő továbbképzéséhez szükséges, legalább húsz óra időtartamú továbbképzési programot a felnőttképzési államigazgatási szerv állítja össze. A továbbképzési programot úgy kell összeállítani, hogy az tartalmazzon legalább hét legfeljebb tíz óra időtartamú komplex felnőttképzési szakértői gyakorlatot. A továbbképzés és a vizsga távoktatási formában is megvalósítható.”

Módosult „Az egyes felnőttképzéssel és szakképzéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 631/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet is” – a  11. § (3) bekezdésében a „2024.” szövegrész helyébe a „2025.” szöveg lép.

Ezzel egyidőben módosult a 12/2020. kormányrendelet is, a módosító 646/2023. kormányrendelet az alábbi linken elérhető.

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!