Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete (FSzOE)

E-mail: 
Jelszó: 
 
 
1054 Budapest, Báthori u. 16.
Adószám: 18935103-2-41
Bankszla.: 10404041-40402846
Tel:0670 433 6535,

Egyesület - Bemutatkozás


Az FSZOE STRATÉGIAI DOKUMENTUMA

Az FSZOE küldetése

A Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete országos, önkormányzattal rendelkező, pártoktól független szakmai és érdekképviseleti egyesülés. Az egyesület szervezett keretet biztosít a magyarországi felnőttképzési szakemberek társadalmi-szakmai összefogására, amely által a felnőttképzési szakértők aktív véleményformáló és szakmai erejével segíti a felnőttképzést, annak irányítását, az intézményi, és a jogi hátterének folyamatos javítását, és szolgálja az Egyesület tagjainak minőségi fejlődését, szakmai érdekképviseletét. Ennek érdekében az Egyesület partneri kapcsolatot alakít ki az olyan szervezetekkel (minisztériumokkal és háttérszervezeteikkel, szakmai szervezetekkel, döntés előkészítő bizottságokkal, kamarákkal, intézményekkel) amelyekkel, a felnőttképzéssel foglakozó szakemberek szakmai tevékenységük során bármilyen módon, közvetlenül vagy közvetetten, egyénenként vagy közösen kapcsolatba kerülhetnek.

Az FSZOE értékrendje

- szakértelem

- jogszerűség

- etikus szakértői magatartás

- elkötelezettség az élethosszig tartó tanulás iránt

- elkötelezettség a tudás alapú társadalom megvalósításában

Az Egyesület stratégiai céljai:

  • Az egységes felnőttképzési szakértői szemlélet, a magas szintű szakértelem és az etikus szakértői viselkedés kialakítása tagjai sorában.
  • Partneri munkakapcsolat kiépítése és működtetése a minisztériumokkal, kormányhivatalokkal, kamarákkal, a felnőttképzés szakmai testületeivel, valamint a felnőttképzést folytató szervezetekkel és azok képviseleti szerveivel a tanuló társadalom feltételeinek megteremtése és hatékony működése érdekében.
  • Szakmai konferenciák, továbbképzések, konzultációk szervezése tagjainak korszerű felnőttképzési ismeretekhez jutásának elősegítése, biztosítása céljából.
  • Szakmai kapcsolatok kiépítése külföldi szakértői szervezetekkel, az EU felnőttképzési terében történő magyar aktivitások erősítése érdekében.
  • A felnőttképzésre vonatkozó és azokhoz kapcsolódó jogszabályok előkészítésekor szakmai állásfoglalás közzétételével segíteni a korszerű felnőttképzési gyakorlat és az egyesületi tagok szakmai tapasztalatának érvényesülését.

Az FSZOE jövőképe

A Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete a felnőttképzésben dolgozó szakemberek számára vonzó közösség, amelyhez való tartozás az egyén számára a folyamatos szakmai fejlődés lehetőségét, a közösség érdekérvényesítő erején keresztül a biztonságot jelenti. A képzés és a felnőttképzés állami és egyéb szervezetei, az azokat felügyelő hatóságok számára az FSZOE a jogi szabályozások és az intézkedési tervek készítésének fázisában megkerülhetetlen, együttműködő partner, amely javaslatait véleményét a szakmaiság talaján, a társadalmi fejlődés érdekében, tagjai érdekeinek figyelembe vételével fogalmazza meg. A felnőttképzés vonzóvá tételében és hatékony működésének kialakításában a civil szféra részéről jelentős szerepet vállaló, kezdeményező egyesület.

 

Csesznek, 2012. október 1.

Dr. Madarász Sándor

tiszteletbeli elnök

Az FSZOE választmány által jóváhagyva: 2012. október 15.

 Az egyesület tiszteletbeli elnöke:

 

 Dr. Madarász Sándor

dr_madarasz_sandor.jpg 

Elnök

 Palotás József

palotas_jozsef.jpg

Alelnök

 

 Dr. Simonics István

dr_simonics_istvan.jpg

Főtitkár

 

 Rákosi Szilvia

rakosi_szilvia.jpg