FSZOE hírek – 2020

11/2020. Korm. rendelet módosítása és a 12/2020. Korm. rendelet módosítása

A Magyar Közlöny 157. számában (2020. július 1.) megjelent a Kormány 318/2020. (VII. 1.) Korm. rendelete a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módósításáról, valamint a Kormány 319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelete a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm.rendelet módosításáról.

  1. július 2.

  2. évi LVIII. törvény

A Magyar Közlöny 144. számában (2020. június 17.) megjelent A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültégről szóló 2020. évi LVIII. törvény. A 9. és 10. pontban találhatóak a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos átmeneti rendelkezések.

  1. június 18.

  2. L. törvény

A Magyar Közlöny 137. számában (2020. június 9.) megjelent Az egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység ösztönzésével összefüggő módosításáról szóló 2020. L. törvény.

  1. június 10.

T/10748 Törvényjavaslat

Benyújtásra került a T/10748 számú, A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről című törvényjavaslat.

A felnőttképzést érintő részek: 28. §, 29. §

  1. május 27.

70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

Magyar Közlöny 121. számában megjelent a 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 234/2020. (V. 26.) Korm. rendelet Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól.

  1. május 27.

Az FSZOE elnöksége a 2020. május 25 -i elnökségi ülésén úgy határozott, hogy figyelemmel a rendkívüli helyzetben előálló a civil szervezeteket, igy az egyesületet is sújtó forráshiány várható következményeire a tagsághoz, és támogató szervekhez felhívást tesz közzé az alábbiak szerint:

Felhívás

A Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete az alapszabályban megfogalmazott közhasznúsági, szakmai céljai elérése, valamint jelenlegi (rendkívüli) helyzethez igazodó korszerű, digitális, magas szintű információnyújtás céljából, felhívja tagsága és az egyéb támogató szervezetek figyelmét arra, hogy az Egyesület ezen céljainak elérése érdekében elfogad adományokat.

Az adományokat az Egyesület honlapján levő egyszámlára lehet átutalni.

Az Egyesület az adományok cél szerinti felhasználásáról szóló elszámolását a közhasznúsági beszámolójában, illetve a honlapján teszi közzé.

Kérjük, aki egyetért a szolgáltatásaink magasabb szintű céljainak megvalósításával, adományaival segítse Egyesületünk munkáját.

  1. május 26.

102/2020. Korm. rendelet módosítása

Magyar Közlöny 120. számában (2020. május 25.) megjelent A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020 (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 231/2020. (V. 25.) Korm. rendelet.

2020. május 26.

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!